Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Työttömyysturva

Kenellä on oikeus työttömyysturvaan?

Voit rekisteröityä työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa, jos

 • sinulla on oleskelulupa, joka antaa oikeuden tehdä työtä Suomessa
 • oleskeluluvassa ei ole työnantajaa koskevia rajoituksia

tai

 • olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalainen
 • olet EU-maan, ETA-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen

Kun olet rekisteröitynyt työnhakijaksi, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, jos

 • olet 17–64-vuotias
 • olet työtön ja ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi
 • haet kokopäivätyötä
 • olet työkykyinen ja valmis ottamaan työpaikan vastaan
 • täytät ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ehdot

Jotta voisit saada työttömyysturvaa, sinun on haettava aktiivisesti työtä ja oltava valmis ottamaan vastaan työtä. Sinun on myös sitouduttava tekemään työvoimatoimiston kanssa työllistymis- tai kotoutumissuunnitelma ja osallistuttava TE-toimiston tarjoamiin palveluihin ja toimenpiteisiin.

Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Kaikista työttömyysetuuksista maksetaan veroa.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Jos jäät työttömäksisuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työttömyysturvasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa työttömyysturvastasuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Työttömyysturvaneuvontasuomi | ruotsi | englanti | venäjä

Ansiopäiväraha

Voit saada ansiopäivärahaa, jos

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan
 • täytät työssäoloehdon, eli olet ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä
 • olet ollut riittävän pitkään ennen työttömäksi jäämistä työttömyyskassan jäsen.

Ansiopäivärahan myöntää ja maksaa työttömyyskassa, jonka jäsen työtön työnhakija on. Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan sen perusteella, miten suuri palkka on ollut ennen työttömäksi jäämistä. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada noin kahden vuoden ajan. Lue lisää työttömyyskassasta Infopankin sivulta Ammattiliitot.

linkkiTyöttömyyskassojen yhteisjärjestö:
Tietoa ansiopäivärahastasuomi | ruotsi | englanti

Peruspäiväraha

Voit saada peruspäivärahaa, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan vakinaisen asumisen tai työttömyyttä edeltävän työnteon perusteella ja

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • täytät työssäoloehdon, eli olet ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä
 • et ole minkään työttömyyskassan jäsen tai et ole jäsenyysaikana täyttänyt ansiopäivärahan työssäoloehtoa.

Peruspäivärahan myöntää ja maksaa Kela.

linkkiKela:
Peruspäivärahasuomi | ruotsi | englanti

Työmarkkinatuki

Voit saada työmarkkinatukea, jos

 • olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa
 • asut vakinaisesti Suomessa
 • et täytä työssäoloehtoa, eli et ole ollut riittävän kauan työssä ennen työttömäksi jäämistä tai olet jo saanut ansio- tai peruspäivärahaa enimmäisajan, eli 500 päivää.

Jos sinulla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, voit hakea työmarkkinatukea siltä ajalta, kun osallistut suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin.

Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta Infopankin sivulla Kotoutuminen Suomeen.

Työmarkkinatuen myöntää ja maksaa Kela. Työmarkkinatuki on tarveharkintaista. Se tarkoittaa, että muut tulot ja kokonaistilanteesi vaikuttavat tuen määrään.

linkkiKela:
Työmarkkinatukisuomi | ruotsi | englanti