Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Eläke

Suomen eläkejärjestelmä

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää eläkejärjestelmää:

  • Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä. Työnantajan velvollisuus on ottaa kaikille työntekijöilleen eläkevakuutus ja maksaa vakuutusmaksut. Yksityisyrittäjä hoitaa vakuutusmaksunsa itse.
  • Kansaneläkkeet ja takuueläke on tarkoitettu niille eläkeläisille, joilla ei ole työeläkettä tai joiden eläke on hyvin pieni.

Molemmissa eläkejärjestelmissä on vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke. Vanhuuseläkkeen alkaminen vaihtelee: Työeläke alkaa yleensä 63–68-vuotiaana ja kansaneläke 65-vuotiaana. Työkyvytön voi saada ennen vanhuuseläkkeen alkamista työkyvyttömyyseläkettä.

Eläkkeellä oleva voi tehdä myös työtä, jos niin haluaa. Jos olet vanhuuseläkkeellä, työtulosi eivät vaikuta sinulle maksettavan eläkkeen määrään.

Suomessa eläkkeistä maksetaan veroja.

Työeläke

Työnantajat ja työntekijät rahoittavat yhdessä työeläketurvan. Työnantaja perii työntekijän palkasta työntekijän maksuosuuden ja tilittää sen sekä oman osuutensa vakuutusmaksuista eläkelaitokselle. Työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt hoitavat työeläkevakuutuksia.

Työeläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka kauan henkilö on työskennellyt ja paljonko palkka on ollut. Parhaimmillaan työeläke voi olla yli 60 prosenttia palkasta.

Suomessa Eläketurvakeskus hoitaa keskitetysti eläketurvaan liittyviä asioita. Eläketurvakeskus lähettää määräajoin työntekijöille tiedon kertyneistä eläkkeistä.

Kansaneläkkeet ja takuueläke

Kansaneläketurvan sekä takuueläkkeet rahoittaa valtio. Kansaneläkelaitos Kela hoitaa kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, kuinka kauan henkilö on asunut tai työskennellyt Suomessa, hakijan perhesuhteet ja muut jatkuvat eläketulot.

Voit hakea kansaneläkettä, jos sinulle ei ole kertynyt työeläkettä tai jos työeläkkeesi on hyvin pieni.

Voit hakea kansaneläkettä ja takuueläkettä, jos olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen kun olet täyttänyt 16 vuotta.

Takuueläke turvaa eläkeläiselle vähimmäistoimeentulon. Takuueläkettä maksetaan muiden saamiesi eläkkeiden ja täyden takuueläkkeen välinen erotus. Jos muut eläkkeesi yhteen laskettuna ylittävät takuueläkkeen määrän, et voi saada takuueläkettä. Lisää tietoja takuueläkkeestä saat Kelasta.

Voit saada kansaneläkettä ja takuueläkettä, kun

  • olet täyttänyt 65 vuotta tai olet saanut päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä
  • kuulut Suomen sosiaaliturvaan
  • olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen kun olet täyttänyt 16 vuotta.

linkkiEläketurvakeskus:
Suomen eläkejärjestelmäsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Eläkeläisen tuetsuomi | ruotsi | englanti

linkkiTyöeläke.fi:
Tietoa eläkeasioistasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

Eläkkeen hakeminen

Kaikkia eläkkeitä täytyy hakea. Voit hakea työ- ja kansaneläkettä samalla hakemuksella. Voit täyttää hakemuksen verkossa tai jättää sen mihin tahansa Kelan toimistoon, työeläkelaitoksen palvelupisteeseen tai Eläketurvakeskukseen. Lomakkeita saat toimipisteistä ja verkkosivuilta.

Takuueläkettä voit hakea Kelan verkkopalvelussa tai Kelan toimistossa. Kelan vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voit hakea myös soittamalla. Kelan eläkeasioiden palvelunumero on 020 692 202.

Eläke ulkomailta

Jos olet asunut tai työskennellyt Suomen lisäksi muissa EU-maissa tai maissa, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, sinulla voi olla oikeus saada eläkettä niistä. Voit hakea eläkettä näistä maista samalla kun haet suomalaista työ- tai kansaneläkettä. Liitä hakemukseesi erillinen lomake Asuminen ja työnteko ulkomailla. Voit tulostaa lomakkeen Kelan verkkosivuilta.

Jos olet työskennellyt sellaisissa maissa, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, sinun on itse selvitettävä, voitko saada eläkettä niistä. Jos eläkkeen saaminen on mahdollista, sinun täytyy itse hakea sitä.

Eläketurvakeskus neuvoo sinua, jos haet eläkettä ulkomailta. Lue lisää Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta. Voit kysyä neuvoa myös Kelasta.

linkkiEläketurvakeskus:
Eläkkeen hakeminen ulkomailta -esitesuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

Eläkkeen maksaminen ulkomaille

Työeläke ulkomaille

Jos muutat pois Suomesta, sinulle maksetaan Suomesta kertynyttä työeläkettä, kun olet eläkeiässä. Voit saada työeläkkeen mihin tahansa maahan.

Viranomaiset hoitavat käytännön työn, mutta sinun täytyy säilyttää kaikki dokumentit työstä, jota olet tehnyt Suomessa. Voit pyytää Eläketurvakeskukselta rekisteriotteen sinulle kertyneestä eläkkeestä.

On tärkeää, että sinulla on työtodistus kaikista Suomessa tehdyistä työsuhteista. Myös palkkakuitit on hyvä säilyttää. Työtodistusten avulla rekisteritietoja voi tarvittaessa korjata. Työntekijän on hyvä seurata itse eläkekertymää ja tehdä tarvittaessa korjauksia omiin tietoihin ottamalla yhteyttä eläketurvakeskukseen.

Kelan eläkkeet ulkomaille

Ilmoita Kelaan aina, jos muutat ulkomaille pysyvästi tai oleskelet ulkomailla yli kolmen kuukauden ajan.

Jos oleskelet ulkomailla tilapäisesti, eli alle vuoden, Kela maksaa eläkkeesi yleensä normaalisti. Joissakin tapauksissa Kela maksaa esimerkiksi vanhuus- ja perhe-eläkettä joihinkin maihin myös silloin, kun muutat sinne yli vuodeksi. Tällaisia maita ovat esimerkiksi muut EU- ja ETA-maat sekä osa niistä maista, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus.

Takuueläkettä ei makseta, jos muutat ulkomaille yli vuodeksi.

Kelan verkkosivuilla on tietoa siitä, milloin voit saada Kelan eläkkeitä ulkomaille. Voit myös kysyä omasta tilanteestasi Kelan toimistosta tai puhelinpalvelusta.

Työkyvyttömyyseläke

Jos sairastat pitkään, saat yleensä ensin noin vuoden ajan sairauspäivärahaa. Jos et voi sairauden tai vamman takia palata työhön, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Hae työkyvyttömyyseläkettä lomakkeella, jonka saat Kelasta. Tarvitset hakemuksen liitteeksi lääkärin B-lausunnon. Kela ja työeläkelaitos arvioivat, oletko työkykyinen ja onko sinulle apua kuntoutuksesta. Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta saat Kelasta tai työpaikkasi työterveyshuollosta.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, palkkatulosi vaikuttavat eläkkeeseen. Ilmoita Kelalle ja työeläkelaitokselle, jos menet töihin. Jos työtulosi kuukaudessa on riittävän suuri, voit jättää eläkkeesi lepäämään. Se tarkoittaa, että pidät taukoa eläkkeen nostamisessa. Tauko voi olla vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Et menetä oikeuttasi työkyvyttömyyseläkkeeseen sinä aikana, kun jätät sen lepäämään.

Muut etuudet eläkeläisille

Eläkkeen lisäksi Kela voi maksaa pienituloisille eläkkeensaajan asumistukea. Lisätietoja eläkkeensaajan asumistuesta löydät Kelan verkkosivuilta.

Pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle Kela voi maksaa eläkkeensaajan hoitotukea. Kysy lisätietoja Kelasta.

Alennukset eläkeläisille

Kun olet jäänyt eläkkeelle, voit saada eläkeläisalennuksia esimerkiksi Suomen juna-, lento- ja linja-automatkoista. 65 vuotta täyttäneet saavat matka-alennuksen esittämällä henkilötodistuksensa. Alle 65-vuotias eläkeläinen voi saada alennuksia esittämällä henkilötodistuksen ja työeläkekortin tai kansaneläkkeensaajan kortin. Tarkista eläkeläisalennuksen ehdot lipputoimistoista.

Voit saada alennusta myös esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriharrastuksista.

Eläketurvakeskuksen video: Työeläke kasvaa työstä