Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Kuntoutus

Kuntien järjestämä kuntoutus

Kunnat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Voit päästä kunnan järjestämään kuntoutukseen, jos sinulla on kotikunta Suomessa. Kuntien järjestämään kuntoutukseen kuuluu:

 • kuntoutusneuvontaa
 • tutkimuksia, joilla selvitetään kuntoutuksen tarve
 • hoitoa, joka parantaa työ- ja toimintakykyä
 • kuntoutusjaksoja
 • apuvälinepalveluja
 • sopeutumisvalmennusta
 • kuntoutusohjausta

Saat lisätietoja kunnan kuntoutuspalveluista omalta terveysasemaltasi.

Kelan järjestämä kuntoutus

Kelan kuntoutus voi olla

 • ammatillista kuntoutusta, jonka tarkoitus on auttaa sinua niin, että pystyt tekemään työtä tai opiskelemaan
 • lääkinnällistä kuntoutusta vaikeavammaiselle
 • harkinnanvaraista kuntoutusta
 • Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa

Ammatillista kuntoutusta järjestävät työeläkelaitokset ja Kela. Lääkinnällistä kuntoutusta järjestää Kela. Kela voi tukea psykoterapiaa, mutta sinun täytyy etsiä itse sopiva terapeutti.

Kelan kuntoutukset on tarkoitettu niille, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin. Lisää tietoa sairausvakuutuksesta saat Infopankin sivulta Suomen sosiaaliturva.

Kuntoutusta työtä varten

Voit saada ammatillista kuntoutusta, jos sinulla on terveysongelmia, joiden takia et pysty tekemään työtä. Kuntoutusta voit saada myös, jos sinulla on riski joutua lopettamaan työ terveysongelmien takia. Työtapaturman jälkeen sinulla on oikeus kuntoutukseen.

Työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta työntekijöille. Voit hakea kuntoutusta työeläkelaitokselta, jos olet ollut työssä viisi vuotta tai kauemmin. Kysy lisää oman työeläkelaitoksesi asiantuntijoilta, jotka hoitavat kuntoutusasioita.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta nuorille sekä niille, jotka eivät ole työssä.

linkkiTyöeläke.fi:
Ammatillinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Ammatillinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Hakeminen ammatilliseen kuntoutukseensuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Terveys ja kuntoutussuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro

Kuntoutusta vaikeavammaiselle

Jos sinulla on vaikea vamma ja olet alle 65-vuotias, Kela voi järjestää sinulle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvata kuntoutuksen kustannuksia. Et voi saada kuntoutusta, jos vamma ei aiheuta huomattavia vaikeuksia selviytyä arjesta kotona, koulussa tai työssä. Lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana, jonka aikana voi asua kotona. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua selviytymään paremmin kotona, koulussa tai työssä.

linkkiKela:
Vaativa lääkinnällinen kuntoutussuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Hakeminen lääkinnälliseen kuntoutukseensuomi | ruotsi | englanti

Harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvaraiselle kuntoutukselle asetetaan aina tavoite, joka on työ- tai toimintakyvyn parantaminen. Kela voi järjestää harkinnanvaraista kuntoutusta, jotta voit jatkaa työntekoa, palata töihin tai aloittaa työnteon. Kuntoutuksen tarve ja tavoite harkitaan tapauskohtaisesti.

Harkinnanvaraisena kuntoutuksena voidaan järjestää esimerkiksi

 • yksilöllisiä kuntoutusjaksoja
 • kuntoutuskursseja eri sairasryhmille
 • sopeutumisvalmennuskursseja
 • ASLAK-kursseja
 • neuropsykologista kuntoutusta
 • ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä

Lue lisää harkinnanvaraisen kuntoutuksen vaihtoehdoista Kelan verkkosivuilta.

linkkiKela:
Harkinnanvarainen kuntoutussuomi | englanti

Psykoterapiaa kuntoutuksena

Jos tarvitset psykoterapiaa työkyvyn tai opiskelukyvyn tueksi, voit hakea Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiaan. Ensin sinun täytyy olla vähintään kolme kuukautta psykiatrin asiakkaana. Jos psykiatri arvioi, että tarvitset terapiaa työkykyä varten, hän kirjoittaa Kelaa varten lausunnon. Kuntoutusterapia voi olla yksilöterapiaa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa, paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Terapiaan voi saada tukea vuodeksi kerrallaan korkeintaan 3 vuoden ajan. Terapiaa korvataan korkeintaan 80 kertaa vuodessa.

Jotta Kela voisi tukea psykoterapiaa, terapeutilla täytyy olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

linkkiKela:
Kuntoutuspsykoterapiasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSuomen psykologiliitto:
Psykoterapeuttirekisterisuomi

Miten hakeudut kuntoutukseen

Kun tarvitset kuntoutusta, tarvitset ensimmäiseksi lääkärin lausunnon. Ota yhteyttä lääkäriisi tai työterveyslääkäriisi. Jos haet vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta, tarvitset lisäksi kuntoutussuunnitelman.

Kun olet saanut lääkäriltä lausunnon tai kuntoutussuunnitelman, voit hakea kuntoutusta työeläkelaitoksestasi tai Kelasta. Voit kysyä kuntasi terveyspalveluista, työeläkelaitoksesta tai Kelan toimistosta eri kuntoutusmahdollisuuksista. Lisätietoja Kelan kuntoutuksista löydät myös Kelan verkkosivuilta.

Jos haet Kelan kuntoutukseen, palauta kuntoutushakemus Kelaan ennen kuin kuntoutus alkaa. Kela ei maksa korvausta niistä kuntoutuspäivistä, jotka ovat päättyneet ennen kuin olet palauttanut hakemuksen.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67 -vuotias ja kuntoutuksen tavoite on säilyttää työkyky, palata työelämään tai päästä työelämään. Kuntoutusrahaa varten tarvitset myös kuntoutuspäätöksen esimerkiksi Kelasta tai työterveyshuollosta. Voit saada kuntoutusrahaa samoilla ehdoilla myös silloin, jos kotikuntasi järjestää kuntoutuksesi.

linkkiTyöeläke.fi:
Kuntoutuksen aikainen toimeentulosuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kuntoutusrahasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Asiointi verkossasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Kelan yhteystiedotsuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Sähköinen ajanvaraussuomi | ruotsi | englanti