Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Suomen ja ruotsin kielen opiskelu

Suomessa on paljon erilaisia mahdollisuuksia opiskella suomen tai ruotsin kieltä. Erilaisia kursseja järjestetään sekä lapsille että aikuisille.

Hyvä tapa oppia kieltä on myös osallistua jollekin muulle harrastuskurssille. Tietoa harrasteopinnoista saat Infopankin sivulta Opiskelu harrastuksena.

Suomen ja ruotsin opetus aikuisille

Löydät tietoa kielikursseista esimerkiksi kansalaisopistoista, työväenopistoista, yliopistoista ja kesäyliopistoista. Kysy lisää oman paikkakuntasi opetustoimen viranomaisilta, paikallisten oppilaitosten opinto-ohjaajilta tai maahanmuuttajien neuvontapalveluista. Infopankin sivulta Opiskelu harrastuksena löydät lisää tietoa erilaisista oppilaitoksista, joissa voit opiskella kieliä.

Joillakin paikkakunnilla tietoa kursseista on koottu yhteen paikkaan. Esimerkiksi Helsingin,Tampereen ja Turun seutujen suomen kielen kursseista saat tietoa Finnishcourses.fi-palvelusta.

Oppilaitoksissa kurssit alkavat yleensä elokuussa tai syyskuussa sekä tammikuussa. On tärkeää ilmoittautua hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Kysy oppilaitoksista, milloin ilmoittautuminen on.

linkkiKansalaisopistojen liitto:
Kansalaisopistot Suomessasuomi | ruotsi | englanti | venäjä | viro | somali | turkki | kiina | persia | arabia | kurdi | albania | thai | vietnam

linkkiFinnishcourses.fi:
Suomen ja ruotsin kielen kurssejasuomi | englanti | venäjä

Kieliopinnot osana muuta koulutusta

Voit opiskella suomen kieltä myös työvoimakoulutuksessa sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa (VALMA) tai lukioon valmistavassa koulutuksessa (LUVA).

Jos olet Työ- ja elinkeinotoimiston asiakas, voit hakeutua suomen tai ruotsin kielen kursseille TE-toimiston kautta. Se, minkälaista kielenopetusta tarvitset, arvioidaan TE-toimistossa, kun sinulle tehdään kotoutumis- tai työllistymissuunnitelma. Voit saada suomen tai ruotsin kielen opetusta työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutus on pääasiassa koulutusta, joka on tarkoitettu työttömille työnhakijoille. Koulutus on osallistujille maksutonta. Kysy suomen tai ruotsin kielen kursseista omasta TE-toimistostasi. Lue Infopankin sivulta Työ- ja elinkeinopalvelut, millä ehdoilla voit päästä TE-toimiston asiakkaaksi.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
TE-toimistojen yhteystiedotsuomi | ruotsi

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Suomen ja ruotsin kielen koulutussuomi | ruotsi | englanti

Suomen kieltä työpaikalla

Jotkut työnantajat järjestävät työntekijöille suomen kielen opetusta. Kysy työnantajaltasi, voitko opiskella suomea työpaikallasi.

Työnantaja voi hakea tukea työntekijöiden suomen tai ruotsin kielen opetukseen TE-palveluiden kautta.

linkkiTE-palvelut:
Suomea työpaikallasuomi | ruotsi | englanti

Suomen ja ruotsin opetus lapsille

Lapset oppivat uusia kieliä nopeasti, vaikka alussa se saattaa tuntua vaikealta. Suomen tai ruotsin kielen opetusta on päiväkodissa, esikoulussa ja koulussa. Tätä opetusta kutsutaan nimellä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus eli S2-opetus.

Jos lapsi tai nuori ei osaa suomea tai ruotsia niin paljon, että hän voisi olla tavallisella luokalla, hän voi saada perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen aikana hän opiskelee suomen tai ruotsin kieltä ja joitakin oppiaineita. Valmistava opetus on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Valmistava opetus kestää yleensä vuoden. Sen jälkeen oppilas siirtyy tavalliselle luokalle.

linkkiEdu.fi:
Suomi toisena kielenä perusopetuksessasuomi