Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Parisuhteen rekisteröiminen Suomessa, muistilista

Parisuhteen rekisteröimisen esteiden tutkinta

Ennen parisuhteen rekisteröimistä teidän täytyy kirjallisesti pyytää esteiden tutkimista. Esteiden tutkinta tehdään maistraatissa. Säännöt ovat samat kuin avioliiton esteiden tutkinnassa.

Lue lisää Infopankin sivuilta Avioliiton esteiden tutkinta.

Parisuhteen rekisteröinti ja sukunimi

Toisin kuin avioliitossa, Suomessa parisuhteensa rekisteröinyt pari ei voi automaattisesti ottaa toisen puolison nimeä yhteiseksi sukunimekseen. Myöskään kaksoisnimen käyttäminen ei ole mahdollista rekisteröidyssä parisuhteessa.

Toinen puoliso voi kuitenkin anoa oman sukunimensä muuttamista maistraatista.

Avioehtosopimus

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat tehdä avioehtosopimuksen, samalla tavalla kuin avioliitossa.

Lue lisää Infopankin sivulta Avioehtosopimus.

Parisuhteen rekisteröinti

Parisuhde rekisteröidään maistraatissa. Paikalla ei tarvitse olla todistajia. Molemmat osapuolet allekirjoittavat rekisteröintiasiakirjan, jonka jälkeen maistraatin edustaja vahvistaa sen allekirjoituksellaan.

Rekisteröinti on maksuton, jos se tapahtuu virka-aikana maistraatin tiloissa.

Suomessa kaksi miestä tai kaksi naista eivät voi saada liitolleen kirkollista vihkimistä. Evankelis-luterilaisessa kirkossa on kuitenkin mahdollista järjestää rukoushetki samaa sukupuolta olevan pariskunnan puolesta.

linkkiMaistraatti:
Parisuhteen rekisteröintisuomi | ruotsi | englanti

Ulkomaan kansalainen

Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa, jos toinen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa tai molemmilla on ollut asuinpaikka Suomessa kahden edellisen vuoden ajan.

Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen rekisteröiminen Suomessa

Jos parisuhde on rekisteröity toisessa valtiossa, se on pätevä myös Suomessa. Muualla rekisteröidystä parisuhteesta pitää kuitenkin ilmoittaa maistraattiin.