Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Rekisteröity parisuhde

Samaa sukupuolta olevilla pareilla on Suomessa oikeus rekisteröidä parisuhteensa. Rekisteröity parisuhde muistuttaa avioliittoa.

Rekisteröidyn parisuhteen voi solmia kaksi samaa sukupuolta olevaa (mies ja mies tai nainen ja nainen):

  • joista kumpikin on täyttänyt 18 vuotta
  • joista kumpikaan ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa
  • jos toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa tai
  • jos kumpikin osapuoli on asunut Suomessa kaksi rekisteröintiä edeltävää vuotta

Sellaisen valtion kansalaisuus, jossa laki parisuhteen rekisteröinnistä on samanlainen kuin Suomessa, rinnastetaan Suomen kansalaisuuteen.

Parisuhteen rekisteröinti on kielletty lähisukulaisten kesken, samalla tavalla kuten avioliittokin.

linkkiMaistraatti:
Parisuhteen rekisteröintisuomi | ruotsi | englanti

linkkiMaistraatti:
Parisuhteen esteiden tutkiminen -lomakesuomi | ruotsi

linkkiOikeusministeriö:
Tietoa rekisteröidystä parisuhteesta -esitesuomi | ruotsi

linkkiFinlex:
Laki rekisteröidystä parisuhteestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiSeta:
Tietoa seksuaalisesta tasavertaisuudestasuomi | ruotsi | englanti | venäjä