Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Oleskelulupaongelmat

Jos sinulla on ongelmia tai epäselvyyksiä oleskeluluvan kanssa, voit kysyä neuvoa seuraavista paikoista:

  • Maahanmuuttovirasto
  • Suomen edustustot ulkomailla
  • Oman kuntasi maahanmuuttajaneuvojat Suomessa
  • Pakolaisneuvonta

Vain Maahanmuuttovirasto voi tehdä oleskelulupia koskevia päätöksiä. Oman kuntasi maahanmuuttajaneuvojat voivat neuvoa sinua lupa-asioissa, mutta he eivät voi myöntää lupia. Pakolaisneuvonta on järjestö, joka neuvoo pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita ulkomaalaisia Suomessa.

Tietoa oleskeluluvan hakemisesta on Infopankin sivuilla Muutto Suomeen. Tietoa jatko-oleskeluluvan hakemisesta löydät Infopankin sivulta Jatko-oleskelulupa.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa oleskeluluvistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Tietoa paperittomuudestasuomi | englanti | ranska | arabia

Oikeudellista apua oleskelulupa-asioissa

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat sekä muut ulkomaalaiset voivat hakea apua ja neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä Pakolaisneuvonta ry:stä tai oikeusaputoimistoista. Pakolaisneuvonta antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa. Lisäksi Pakolaisneuvonta antaa yleistä oikeudellista neuvontaa muille ulkomaalaisille.

Oikeusaputoimistot antavat Suomessa asuville henkilöille apua oikeudellisten asioiden hoitamisessa. Oikeudellisen asian hoitamista varten voi saada avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Lue lisää oikeusavusta Infopankin sivuilta Tarvitsetko juristia?

linkkiPakolaisneuvonta ry:
Oikeudellista neuvontaasuomi | englanti | ranska | arabia

linkkiOikeuslaitos:
Oikeusaputoimistotsuomi | ruotsi | englanti

Oleskelulupapäätöksestä valittaminen

Jos saat kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseesi tai oleskelulupahakemukseesi, sinulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Turvapaikkaa tai oleskelulupaa koskevasta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Ohje valituksen tekemisestä on päätöksen liitteenä.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Oleskelulupapäätöksestä valittaminensuomi | ruotsi | englanti