Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Ulkomaalainen opiskelija Suomessa

Voit opiskella Suomessa vaihto-opiskelijana tai suorittaa kokonaisen tutkinnon. Jos haluat löytää työpaikan Suomesta, on tärkeää, että opiskelet suomen tai ruotsin kieltä. Suomessa on usein vaikea löytää työtä, jos ei osaa suomea tai ruotsia.

Vaihto-opiskelijat

Voit tulla Suomeen vaihto-opiskelijaksi. Opiskelet Suomessa yleensä puoli vuotta tai vuoden. Voit lähteä vaihtoon eri ohjelmien kautta. Esimerkiksi Erasmus, Nordplus, FIRST ja Fulbright tarjoavat vaihtopaikkoja. Voit myös lähteä itsenäisesti vaihtoon.

Jos haluat vaihto-opiskelijaksi Suomeen, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainväliseen yksikköön tai esimerkiksi opintotoimistoon.

Muistilista uudelle opiskelijalle

Varmista, että sinulla on kaikki nämä, kun tulet opiskelemaan Suomeen:

  • oleskelulupa
  • vakuutus
  • rahaa
  • opiskelupaikka
  • asunto

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon korkeakoulujen yhteishaussa. Lue lisää Infopankin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Löydät lisää tietoa ammattikorkeakouluista Infopankin sivulta Ammattikorkeakoulut. Lue lisää korkeakouluista Infopankin sivulta Yliopistot.

Voit suorittaa Suomessa myös jatko-opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lue lisää jatko-opinnoista Infopankin sivuilta Yliopistot ja Ammattikorkeakoulut.

Oleskeluluvat

Kun olet tulossa Suomeen opiskelemaan, oleskeluluvan tarve riippuu siitä, minkä maan kansalainen olet. Lue lisää Infopankin sivulta Opiskelija.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
Tietoa opiskelijan oleskeluluvastasuomi | ruotsi | englanti

Opiskelujen rahoitus

Ulkomaalaiset opiskelijat eivät yleensä saa opintotukea. Siksi sinulla täytyy olla suunnitelma siitä, miten aiot rahoittaa opiskelusi Suomessa. Jotta voisit saada opiskelijan oleskeluluvan, sinun täytyy osoittaa, että sinulla on tarpeeksi rahaa Suomessa elämistä varten. Lisää tietoa saat Infopankin sivulta Opiskelija.

Opinnot on mahdollista rahoittaa myös stipendillä. Stipendejä myöntävät esimerkiksi säätiöt, järjestöt ja oppilaitokset. Stipendiä pitää hakea hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Kysy esimerkiksi omasta oppilaitoksestasi, mistä voisit hakea stipendiä.

Asuminen, työnteko ja vakuutus

Asuntoa voi olla vaikea löytää, koska asuntojen kysyntä on varsinkin suurimmissa kaupungeissa suurempaa kuin tarjonta. Etsi asunto hyvissä ajoin ennen kuin muutat Suomeen. Voit vuokrata asunnon vapailta markkinoilta. Voit myös etsiä asuntoa Suomen Opiskelija-asuntojen (SOA) kautta.

Asuminen on Suomessa kallista. Opiskelija-asunnot ovat yleensä halvempia kuin vapaiden markkinoiden asunnot.

Jos työskentelet opintojesi ohessa, työaikasi on rajattu. Yleensä voit tehdä töitä korkeintaan 25 tuntia viikossa. Tämä kuitenkin riippuu lähtömaastasi. Lue lisää Infopankin sivulta Opiskelija.

Voit myös tehdä lopputyösi jossain yrityksessä tai osallistua työharjoitteluun. Niissä työaikaa ei ole rajattu.

Pidä huolta vakuutuksista. Vakuutuksen laajuus riippuu lähtömaastasi ja opintojesi kestosta. On erittäin tärkeää, että pidät vakuutuksen voimassa koko sen ajan, jonka olet Suomessa. Lue lisää Infopankin sivulta Opiskelija.

linkkiSuomen opiskelija-asunnot:
Opiskelija-asuntojasuomi | englanti

Opiskelu Suomessa

Jos et ole EU-maan tai ETA-maan kansalainen etkä näiden maiden kansalaisen perheenjäsen ja tulet Suomeen opiskelemaan elokuussa 2017 tai myöhemmin, sinun täytyy maksaa opinnoista lukukausimaksu. Maksu koskee alempia ja ylempiä englanninkielisiä korkeakoulututkintoja.

Voit opiskella Suomessa suomen, ruotsin ja toisinaan myös englannin kielellä. Korkeakoulut järjestävät joissakin koulutusohjelmissa englanninkielistä opetusta. Suurin osa koulutuksesta on kuitenkin suomeksi tai ruotsiksi.

Suomessa on monia aktiivisia opiskelijajärjestöjä. Ne järjestävät toimintaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Opiskelijajärjestöissä tutustut uusiin ihmisiin.

Jos haluat löytää työpaikan Suomesta, opiskele suomen tai ruotsin kieltä. Vaikka englannilla pärjää monissa arjen tilanteissa, useimmat työnantajat edellyttävät suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lue lisää Infopankin sivulta Suomen ja ruotsin kieli.

Jos et ehdi opiskella suomen kieltä omassa oppilaitoksessasi, monet muut oppilaitokset järjestävät suomen kielen kursseja. Kieltä voit opiskella myös verkossa. Lue lisää Infopankin sivulta Suomen ja ruotsin kieli.

On myös tärkeää, että tutustut suomalaisiin ihmisiin ja työelämään jo opiskeluaikana. Se auttaa sinua löytämään ystäviä ja helpottaa työnhakua. Esimerkiksi työharjoittelu, harrastukset ja järjestöt ovat hyviä keinoja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan. Lue lisää Infopankin sivulta Vapaa-aika.

linkkiStudyinfinland.fi:
Tietoa ulkomaalaisille opiskelijoilleenglanti

linkkiStudyinfinland.fi:
Tietoa vaihto-ohjelmistaenglanti

linkkiErasmus Student Network:
Tietoa vaihto-ohjelmastaenglanti

linkkiStudyinfinland.fi:
Tietoa lukukausimaksuista 2017englanti