Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Aikuisopiskelijoiden opintojen rahoittaminen

Aikuisopiskelijat joutuvat usein keskeyttämään työnsä, jotta he voisivat opiskella. He tarvitsevatkin usein rahallista tukea opintoihinsa. Lue lisää opintojen rahoituksesta Infopankin sivulta Opintojen rahoittaminen. Siellä kerrotaan myös, kenellä on oikeus saada Kelan tukia.

Lue Kelan internetsivulta lisää eri tukimuodoista. Voit täyttää tukihakemukset internetissä. Voit myös täyttää paperisen lomakkeen.

Osa-aikatyö, opintovapaa ja vuorotteluvapaa

Jos sinulla on vakituinen työ eli työsuhde, joka on voimassa toistaiseksi, voit jäädä työstäsi opintovapaalle, vuorotteluvapaalle tai siirtyä osa-aikatyöhön.

Jos haluat jäädä opintovapaalle tai vuorotteluvapaalle tai siirtyä osa-aikatyöhön, tarvitset kuitenkin työnantajasi suostumuksen.

Jos olet töissä ja haluat opiskella, voit tietyissä tilanteissa jäädä opintovapaalle töistä. Opintovapaan pituus riippuu siitä ajasta, jonka olet ollut töissä työpaikassasi. Lyhyin opintovapaa on 1 päivä, pisin 2 vuotta. Voit pitää opintovapaan kerralla tai jakaa sen useampaan osaan. Työnantajalla on oikeus lykätä opintovapaan alkamista puolella vuodella.

Voit myös selvittää työnantajaltasi, onko sinulla oikeus jäädä vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaan aikana olet vähintään 100 päivää ja korkeintaan 180 päivää pois töistä. Voit saada vuorotteluvapaan aikana vuorottelukorvausta.

Hae näitä tukia Kelasta. Voit hakea Kelan tukia, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lue lisää Infopankin sivulta Suomen sosiaaliturva.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
Tietoa vuorottelu- ja opintovapaastasuomi | ruotsi | englanti

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on yksi tapa rahoittaa opinnot opintovapaan aikana. Voit saada aikuiskoulutustukea, kun

 • olet ollut työelämässä vähintään 8 vuotta työntekijänä tai yrittäjänä
 • nykyinen työsuhteesi tai yritystoimintasi on kestänyt vähintään vuoden
 • jäät palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja
 • et saa muuta tukea opintoihisi

Hae aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta. Lue lisää Koulutusrahaston internet sivuilta.

Aikuisopiskelija voi saada myös opintotukea eli opintorahaa, asumislisää ja opintolainaa. Hae niitä Kelasta. Jos saat opintotukea, et voi saada aikuiskoulutustukea.

Lue lisää opintotuesta Infopankin sivulta Opintojen rahoittaminen

Aikuiskoulutustuen lainatakaus

Jos saat aikuiskoulutustukea, voit saada myös opintolainan valtiontakauksen. Saat lainatakauksen, jos saat aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa. Koulutusrahasto ilmoittaa suoraan Kelalle, että sinulle on myönnetty aikuiskoulutustuki.

Tulot tai omaisuus eivät vaikuta lainan saamiseen. Jotkut etuudet voivat estää lainatakauksen saamisen. Lisää tietoa saat Kelasta.

Aikuiskoulutustukeen liittyvässä opintolainassa on samat ehdot kuin opintotuen opintolainassa. Tutustu huolellisesti erityisesti opintolainan takaisinmaksuun ja korkoihin.

linkkiKoulutusrahasto:
Tietoa aikuiskoulutustuestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Opintolaina aikuisopiskelijoillesuomi | ruotsi | englanti

Oppisopimuskoulutuksen tuki

Oppisopimuskoulutuksessa saat palkkaa niinä päivinä, jolloin olet töissä. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Infopankin sivulta Ammatillinen koulutus.

Jos työnantajasi ei maksaa palkkaa niinä päivinä, jolloin et ole töissä vaan opiskelet oppilaitoksessa, voit saada seuraavia tukia:

 • päiväraha 15 euroa / päivä
 • perheavustus 17 euroa / päivä
 • matkakorvaus, jos joudut matkustamaan kaukaa opiskelupaikalle

Hae oppisopimuskoulutuksen tukia Kelasta. Voit hakea Kelan tukia, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Lue lisää Infopankin sivulta Suomen sosiaaliturva.

linkkiOpetushallitus:
Tuet oppisopimuskoulutuksen aikanasuomi | ruotsi

Apurahat ja stipendit

Monet säätiöt ja järjestöt myöntävät apurahoja ja stipendejä. Voit saada apurahan tai stipendin esimerkiksi

 • ulkomailla opiskelemiseen
 • opintojen lopputyön tekemiseen
 • jatko-opintoihin yliopistossa
 • tutkimukseen, jota teet väitöskirjan jälkeen
 • taiteen tekemiseen
 • työharjoitteluun

Järjestöjen ja säätiöiden hakukäytännöt ja hakuajat vaihtelevat todella paljon. Useimmiten hakijan täytyy kirjoittaa hakemus tai esimerkiksi tutkimussuunnitelma, jossa hakija kertoo, miksi hän hakee rahaa.

Monet apurahat on tarkoitettu suomalaisille opiskelijoille. Tarkista säätiöstä, kuka voi hakea apurahoja. Jos olet ulkomaalainen opiskelija, voit hakea esimerkiksi CIMOn apurahaa. Lue lisää apurahoista CIMOn internetsivuilta.

Tarkista säätiöiden ja järjestöjen hakukäytännöt ja hakuajat niiden omilta internetsivuilta tai Säätiöpalvelusta.

linkkiSäätiöpalvelu:
Tietoa säätiöistä ja apurahoistasuomi | ruotsi | englanti

linkkiCIMO:
Apurahat ulkomaalaisille tutkijoillesuomi | ruotsi | englanti