Elämä Suomessa

Kaupungit

theme icon

Opintojen rahoittaminen

Voit saada Kelasta opintotukea, jos olet

 • rekisteröitynyt väestötietojärjestelmään Suomessa vakinaisesti asuvaksi,
 • sinulla on tarvittava oleskelulupa ja
 • Suomessa oleskelusi syy on muu kuin opiskelu.

Jos muutat Suomeen opiskelemaan, et voi saada opintotukea. Esimerkiksi vaihto-opiskelija ei saa Suomesta opintotukea.

Opintotuki

Opintotuki koostuu seuraavista osista:

 • opintoraha
 • asumislisä
 • opintolainan valtiontakaus

Voit saada opintotukea, jos

 • opiskelet lukiossa
 • opiskelet ammattikoulussa tai suoritat ammatillisia lisäopintoja
 • opiskelet korkeakoulussa

Voit saada opintorahaa, jos olet yli 17-vuotias. Opiskelusi pitää olla päätoimista. Päätoiminen tarkoittaa sitä, että opiskelu on sinun päätehtäväsi. Voit tehdä opintojen ohessa töitä. Palkka, jota saat työstäsi, voi vähentää opintotukesi määrää.

Voit saada asumislisää, jos

 • olet opiskelija,
 • sinulla ei ole lapsia ja
 • asut vuokra-asunnossa

Jos sinulla on lapsia tai jos asut omistusasunnossa, voit saada yleistä asumistukea.

Opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta haetaan Kelasta.

Kela maksaa opintorahan ja asumislisän tilillesi kuukausittain. Monet asiat vaikuttavat opintorahan ja asumislisän suuruuteen. Tukien suuruus riippuu muun muassa vanhempien tuloista, tuen saajan iästä ja oppilaitoksesta. Tarkista opintorahasi ja asumislisäsi suuruus Kelan internet-sivuilta tai Kelan toimistosta.

Opintolaina ei ole pakollinen. Voit nostaa korkeintaan tietyn enimmäismäärän. Valitset itse, kuinka paljon opintolainaa haluat nostaa. Opintolaina on lainaa, jonka Suomen valtio takaa opiskelijalle. Hae lainaa pankista kun olet saanut Kelasta päätöksen valtiontakauksesta. Sinun täytyy maksaa opintolaina takaisin, kun olet lopettanut opintosi.

Voit saada opintolainaa myös silloin, kun suoritat aikuisena täydennyskoulutusta. Sen lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea. Lue aikuiskoulutustuesta kohdasta Aikuisopiskelijoiden opintojen rahoittaminen.

linkkiKela:
Tietoa opintotuestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Tietoa opintotuestaenglanti | venäjä | viro | saame

linkkiKela:
Tietoa opintotuen hakemisestasuomi | ruotsi | englanti

linkkiKela:
Ulkomaalaisen opiskelijan opintotukisuomi | ruotsi | englanti

Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos asut Suomessa ja opiskelet lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Koulumatkasi täytyy olla vähintään 10 kilometriä ja matkakulujen täytyy olla yli 54 euroa kuukaudessa.

linkkiKela:
Tietoa koulumatkatuestasuomi | ruotsi | englanti

Ateriatuki

Jos opiskelet korkeakoulussa, saat myös ateriatukea. Ateriatukea voi saada vain oppilaitosten omissa ravintoloissa. Se tarkoittaa, että opiskelija maksaa ruoasta vähemmän kuin ravintolan muut asiakkaat. Ateriatukea ei tarvitse hakea erikseen, vaan se sisältyy jo ravintola-annoksen hintaan. Sinun täytyy vain näyttää opiskelijakorttisi, kun maksat ateriasi.

Sinulla ei ole oikeutta ateriatukeen, jos olet Suomessa suorittamassa vain työharjoittelua, joka liittyy ulkomaiseen tutkintoon.

linkkiKela:
Tietoa ateriatuestasuomi | ruotsi | englanti